Trung Quốc Máy kiểm tra bằng mắt thùng carton CVI 460-VD Máy in phun Máy khắc laser

Máy kiểm tra bằng mắt thùng carton CVI 460-VD Máy in phun Máy khắc laser

Tên: Hệ thống kiểm tra trực quan CVI450-VD cho máy mã hóa
Sự tiêu thụ năng lượng: 280W
Chiều rộng vành đai phân trang: 40mm
Trung Quốc Máy kiểm tra trực quan tự động CYCJET CVI 450-VD cho máy mã hóa

Máy kiểm tra trực quan tự động CYCJET CVI 450-VD cho máy mã hóa

Tên: Hệ thống kiểm tra trực quan CVI450-VD cho máy mã hóa
Sự tiêu thụ năng lượng: 440w
Chiều rộng vành đai phân trang: 60mm
Trung Quốc Hệ thống kiểm tra thị lực Hệ thống kiểm tra trực quan cho thiết bị mã hóa Phát hiện trực quan cho máy khắc laser

Hệ thống kiểm tra thị lực Hệ thống kiểm tra trực quan cho thiết bị mã hóa Phát hiện trực quan cho máy khắc laser

Tên: Máy kiểm tra trực quan CVI300-VD
Sự tiêu thụ năng lượng: 120W
Chiều rộng vành đai phân trang: 40mm
1